OPĆINA PROMINA, Put kroz Oklaj 144, 22303 Oklaj, tel: (022) 881 018, fax: (022) 310 392, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

15. sjednica Općinskog vijeća Općine Promina - AKTI

. Objavljeno u Objave općinskog vijeća

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Promina 263 KB
2. Odluka o uvjetima, načinu i postupku upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Promina 321 KB
3. Zaključak o osnivanju prava služnosti 200 KB
4. STRATEGIJA UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM OPĆINE PROMINA 350 KB

14. sjednica Općinskog vijeća Općine Promina - AKTI

. Objavljeno u Objave općinskog vijeća

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE PROMINA ZA 2015. GODINU 22 KB
2. GODIŠNJI PLAN DAVANJA KONCESIJA ZA 2016. GODINU 110 KB
3. III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE PROMINA ZA 2015. GODINU - OPĆI DIO 71 KB
4. III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE PROMINA ZA 2015. GODINU - POSEBNI DIO 71 KB
5. ODLUKA O IZBORU osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja objekata i uređaja javne rasvjete 205 KB
6. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o davanju na korištenje javnih površina 190 KB
7. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Općine Promina 69 KB
8. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu 83 KB
9. ODLUKA o izvršavanju Proračuna Općine Promina za 2016. godinu 237 KB
10. ODLUKA o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna Općine Promina 198 KB
11. ODLUKA o plaći i naknadama, te ostalim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Promina 195 KB
12. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o davanju koncesije 186 KB
13. ODLUKA o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Promina iz 2014. godine 375 KB
14. ODLUKA o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i lista grupe birača zastupljenih u općinskom vijeću Općine Promina 207 KB
15. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2016.-2018. 98 KB
16. PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Promina u 2016. godini 379 KB
17. PROGRAM javnih potreba u kulturi Općine Promina za 2016. godinu 366 KB
18. PROGRAM javnih potreba u sportu Općine Promina za 2016. godinu 363 KB
19. PROGRAM JAVNIH POTREBA za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Šibenik na području Općine Promina za 2016. god. 75 KB
20. PROGRAM korištenja sredstva naknade za održavanje nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Promina za 2015. godinu 194 KB
21. PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture Općine Promina za 2016. godinu 371 KB
22. PROGRAM SOCIJALNIH POTREBA OPĆINE PROMINA U 2016. god. 71 KB
23. PROJEKCIJA PRORAČUNA 2016. - 2018. GODINA 98 KB
24. PRORAČUN OPĆINE PROMINA ZA 2016. GODINU - OPĆI DIO 103 KB
25. PRORAČUN OPĆINE PROMINA ZA 2016. GODINU - POSEBNI DIO 98 KB
26. SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE PROMINA ZA RAZDOBLJE OD 2015.-2019. GODINE 218 KB