OPĆINA PROMINA, Put kroz Oklaj 144, 22303 Oklaj, tel: (022) 881 018, fax: (022) 310 392, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

18. sjednica Općinskog vijeća Općine Promina - AKTI

. Objavljeno u Objave općinskog vijeća

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE PROMINA ZA 2016. GODINU 96 KB
2. IZMJENE PROGRAMA gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Promina u 2016. godini 220 KB
3. IZMJENE PROGRAMA javnih potreba u kulturi Općine Promina za 2016. godinu 205 KB
4. IZMJENE PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture Općine Promina za 2016. godinu 212 KB
5. ODLUKA o namjenskom korištenju naknade zbog zaštićenih prirodnih područja 120 KB
6. ODLUKA o odabiru komunalnih djelatnosti koje će se obavljati na temelju ugovora o povjeravanju poslova 343 KB
7. ODLUKA o određivanju poslova prijevoza pokojnika i pogrebničkih usluga koje se financiraju iz proračuna Općine Promina 259 KB
8. ODLUKA o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i lista grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Promina 253 KB
9. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE PROMINA ZA 2016. GODINU 89 KB
10. ODLUKA o izmjeni i dopuni Odluke o izradi II. (ciljanih) izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Promina sa smanjenim sadržajem 340 KB
11. RJEŠENJE o imenovanju Povjerenstva za određivanje imena ulica i trgova 196 KB
12. ZAKLJUČAK o polugodišnjem Izvješću o radu načelnika Općine Promina za razdoblje siječanj - lipanj 2016. godine 183 KB

Izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Programa javnih potreba u kulturi te Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Promina za 2016. godinu

. Objavljeno u Objave općinskog vijeća

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. IZMJENE PROGRAMA gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Promina u 2016. godini 304 KB
2. IZMJENE PROGRAMA javnih potreba u kulturi Općine Promina za 2016. godinu 295 KB
3. IZMJENE PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture Općine Promina za 2016. godinu 298 KB

17. sjednica Općinskog vijeća Općine Promina - AKTI

. Objavljeno u Objave općinskog vijeća

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. Izvješće o prestanku mandata vijećnika 190 KB
2. Odluka o davanju na privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora u vlasništvu Općine Promina 282 KB
3. ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Promina 186 KB
4. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Promina 212 KB
5 Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Promina 205 KB
6. Pravilnik o načelima, kriterijima i postupku za određivanje imena ulica i trgova na području Općine Promina 203 KB
7. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Mandatne komisije 185 KB