OPĆINA PROMINA, Put kroz Oklaj 144, 22303 Oklaj, tel: (022) 881 018, fax: (022) 310 392, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Digitalna pristupačnost

Izvješće načelnika Općine Promina o financijskoj šteti u posljednje dvije godine

. Objavljeno u Objave načelnika

Dopustite mi da kao načelnik Općine Promina izrazim svoje ogorčenje i revolt, a ujedno izvijestim javnost, prije svega cijenjene Prominke i Promince kojih se ponajprije tiče financijsko stanje Općine Promina.

1. Sudski predmet Novogradnja, situacija koju ću u najkraćem pokušati sažeti u sljedećim recima. Prema pravomoćnoj presudi Županijskog suda u Šibeniku novčana sredstva Općine Promina u cijelosti su bila pod ovrhom od 4. siječnja 2022. do 13. lipnja 2022. Radi se o predmetu „Novogradnja“ – tvrtki koja je izvodila građevinske radove za Općinu Promina i koja je tužila Općinu Promina za veliki novčani iznos. Moram navesti da osobno kao Općinski načelnik nisam sudjelovao u ugovaranju tog posla, taj ugovor i parnicu sam naslijedio. Kako sam i naveo, Novogradnja je blokirala račun Općine Promina za iznos od cca 2 milijuna kuna. Naknadno smo uspjeli, kroz posebni ovršni sudski postupak osigurati obročno plaćanje u visini mjesečnog iznosa od 100.000 kuna i na taj način osigurati normalno i redovito funkcioniranje Općine.

Naime, 31. svibnja 2005. godine Općina Promina sklopila je Ugovor o građenju s tvrtkom Novogradnja, čiji je vlasnik i direktor Mirko Andabaka. Dodatni radovi, za koje nije potpisan aneks ugovora, a koji su na temelju usmenog dogovora započeti, trebali su biti tretirani po procijenjenoj vrijednosti ugovorenih radova, a tvrtka Novogradnja d.o.o. potraživala je od Općine Promina značajno veći iznos od onog koji bi im sukladno tome trebao pripasti za navedene dodatne radove. Pravomoćnom drugostupanjskom sudskom presudom tužitelju – tvrtki Novogradnja d.o.o. – sud priznaje da je 54% u pravu (!) što preračunato u novčana sredstva predstavlja upravo iznos dodatnih radova! Začudno! Nikad ne bježeći od činjenice da je iznos dodatnih radova potrebno i nadoknaditi, ali u procijenjenoj vrijednosti, tijekom šesnaestogodišnjeg (!) sudskog postupka Općina je isto i priznavala. U ovakvom nonsensnom pravosudnom postupku u kojemu se nakon dvije prvostupanjske presude donesene u korist Općine Promina, na drugostupanjskoj tvrtki Novogradnja priznaje ono što joj se u startu i priznavalo, a to je naknada za realizirane dodatne radove po procijenjenoj vrijednosti ugovorenih, iznos koji je Općina Promina trebala isplatiti tužitelju zbog dugotrajnosti sudskog postupka višestruko je veći od stvarnog jer mu treba dodati trošak parničnog postupka kao i zatezne kamate za prethodnih šesnaest godina što u konačnici podrazumijeva iznos od 2.079.329,84 kn, iznos koji malu jedinicu lokalne samouprave stavlja u jednu, najblaže rečeno, nemoguću situaciju. Ostaje sumnja u namjeru da se ovako situacija i okonča, pogotovo uzevši u obzir sličan rasplet koji je tvrtka Novogradnja d.o.o. s vlasnikom Mirkom Andabakom imala u sporu s Gradom Varaždinom.

Ova situacija rezultat je, po mom sudu, jednoga nepoštenog i perfidnog, ciljano smišljenog postupka kojim malim jedinicama lokalne samouprave stavljenima u neravnopravan položaj kao objekt grabeži, uza sve poduzete napore da se nepravda ispravi, ne preostaje ništa do li prihvatiti nametnuto stanje stvari te makar na istu (nepravdu) ukazati.

Ovakvim postupkom kojim je ciljano dobiveno ono što tuženiku po pravdi ne pripada nanijeta je šteta direktno i stanovnicima Promine, jer ovakav financijski udarac općinu vraća i nekoliko godina unazad te značajno smanjuje mogućnost ulaganja u infrastrukturne, gospodarske i socijalnodemografske mjere koje bi lokalnom stanovništvu osiguralo kudikamo kvalitetniji život u Promini.

Posljedice ovrhe, nažalost, osjećat će se još dugo, što ovakav perfidno promišljen čin stavlja uz bok činu razaranja, paleži i ubojstava u Domovinskom ratu ili šteti koja je nastala za Općinu nakon što su joj oduzeti Hidrocentrala Miljacka i rudnici boksita posljedica čega je bila nemogućnost samostalnog financiranja te masovno iseljavanje prominskog stanovništva.

2. U istu kategoriju ulazi i nepravedno smanjena naknada NP Krka za korištenje zaštićenih prirodnih područja. Istaknut ću samo najbitnije, a to je da površina koju zauzima prostor Nacionalnog parka Krka predstavlja ograničavajući faktor za razvoj Općine Promina, s obzirom na podatak da prostor NP Krka zauzima 1/7 površine Općine Promina, kao i da površina NP Krka koja se nalazi u Općini Promina čini gotovo 1/5 ukupne površine NP Krka, a pritom novom metodologijom izračuna naknade Općina Promina nije primjereno ni pravedno kompenzirana te ostvarujemo značajno niže prihode na temelju predmetne naknade u odnosu na prethodna razdoblja (smanjenje od 51%, odnosno 1.3 milijuna kuna svake godine), a sve na temelju novog izračuna u kojem su dodani proizvoljno određeni koeficijenti koji nemaju nikakvo uporište u logici ni stvarnom stanju, a koji se odnose na površinu javne ustanove u JLS te broj stanovnika, a kako bi se iznos naknade ciljano usmjerio. Samim time na dvostruki način umanjena nam je mogućnost za daljnji razvoj, temeljem zauzetosti prostora općine, kao i milijunskim smanjenjem prihoda. Isto tako, povjerenstvo Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Republike Hrvatske i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, koje odlučuje o namjenskom korištenju sredstava predmetne naknade, djeluje na potpuno nepravilan i netransparentan način. Uslijed sramotne izmjene načina izračuna naknade, kao i nepravilnog postupanja u radu povjerenstva koje odlučuje o namjenskom utrošku sredstava naknade, Općina Promina je u 2022. godini u potpunosti ostala bez prihoda po ovoj osnovi, a isto nas očekuje i u 2023. godini.

Podaci Ministarstva poljoprivrede još nedavno su isticali jednu malu Općinu Promina kao prvaka u povlačenju sredstava iz europskih fondova koja su omogućavala ruralni razvoj područja koje je u Domovinskom ratu bilo okupirano i razoreno, te da vlastita sredstva prenamijeni za niz mjera demografsko-socijalne politike kojima bi lokalnim stanovnicima omogućilo kvalitetniji život i dalo priliku za razvoj. U proteklim godinama napravljeni su ozbiljni iskoraci u kojima je sve što je bilo u isključivoj nadležnosti općinskih službi i što je u projekcijama stavljeno na papir, doživjelo svoju realizaciju u praksi. Nažalost, ovrha na financijama ima mnogo dalekosežnije posljedice - ne samo da su izostala sredstva nužna za operativno funkcioniranje općine, već je općina zbog istog bila primorana propustiti niz natječaja i javnih poziva ministarstava Republike Hrvatske, kao i onih financijski snažnijih omotnica iz različitih europskih fondova što podrazumijeva višemilijunske gubitke za Općinu Promina, a već odobrena sredstva za pojedine projekte morala su biti odbijena zbog ovrhe na financijama.

U kontekstu tako velikih izazova i zahtjevnih okolnosti u kojima jesmo, ne preostaje mi drugo do li pozvati vas na razumijevanje odgode određenih planiranih aktivnosti i projekata te da zajedničkim naporima prevladamo i ovu krizu, a svekoliku javnost i sve one koji bi se mogli naći u sličnoj situaciji upozoriti kako ne bi i sami postali žrtve ovakvih gramzljivih pojedinaca i bešćutnih sudskih aparata. Povijesne okolnosti često nisu bile sklone prominskom kraju. Život je ovdje bio težak i unatoč tomu, ili baš zbog toga, prominski čovik razvio je umijeće da takvim uvjetima usprkos iskoristi maksimum iz onoga što mu je na raspolaganju. Vjerujem da ćemo i u ovim okolnostima kada proradi prominski dišpet i ponos, surovost i žilavost, nadvladati i ovu kušnju, a ovaj moj apel ima namjeru ukazati da se jedino i isključivo korištenjem načela pravednosti u zbiljskim prilikama može ispuniti cilj davanja pojedincu ili organizaciji onoga što mu/joj pripada, u svrhu stvaranja pravedne zajednice.

Načelnik Općine Promina
Tihomir Budanko