OPĆINA PROMINA, Put kroz Oklaj 144, 22303 Oklaj, tel: (022) 881 018, fax: (022) 310 392, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode: Korisnicima sredstava iz Programa ruralnog razvoja smanjit će se troškovi i ubrzati ishođenje akata

. Objavljeno u Obavijesti

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom Ministarstva zaštite okoliša i prirode dostavila je Upravi za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj i međunarodnu suradnju Ministarstva poljoprivrede novu Uputu korisnicima za ishođenje akata (rješenja/mišljenja) koji se odnose na okoliš i prirodu, a služe za prijavu na natječaje.

U novoj uputi u odnosu na prethodnu za određena ulaganja (nerazvrstane ceste, dječje vrtiće, vatrogasne domove, groblja i druge)  ukinute su obveze ishođenja mišljenja ili provedbe ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš iz razloga što takve obveze nisu utvrđene Uredbom o procjeni utjecaja na okoliš niti Direktivom 2011/92/EU.

Korisnici za određena ulaganja neće imati dodatnih nepotrebnih troškova niti će morati dostavljati određenu dokumentaciju u Upravu za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom.

Nova Uputa služi korisnicima i tijelima koja sudjeluju u dodjeli financijskih sredstava za učinkovitije prikupljanje i kontrolu obveznih akata (rješenja/mišljenja) u natječajnoj dokumentaciji, a odnose se na zaštitu okoliša i prirode. Korisnici moraju posebnu pozornost obratiti, radi bržeg rješavanja njihovih zahtjeva, kojoj upravi dostavljaju zahtjev. Za svako ulaganje je navedeno da li se zahtjev podnosi Upravi za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom ili Upravi za zaštitu prirode Ministarstva zaštite okoliša i prirode ili županijskoj upravi nadležnoj za zaštitu prirode. Također je navedeno za koja ulaganja nije potrebno ishođenje akta.

Uputa se odnosi na ulaganja (za koja su sada natječaji u tijeku) u: obnovljive izvore energije (4.1.3.), konverziju degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura (8.5.1.), uspostavu i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture (8.5.2.), modernizaciju tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i u šumskouzgojnim radovima (8.6.1.) te u predindustrijskoj preradi drva (8.6.2.) i marketingu drvnih i ne drvnih šumskih proizvoda (8.6.3.). Uputa se također odnosi i na Mjeru 7 za koju sada trenutno nema otvorenih natječaja, a koja se odnosi na sustave odvodnje, nerazvrstane ceste, biciklističke staze, dječje vrtiće, vatrogasne domove, groblja i drugo.

Priložene dokumente pogledajte na stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode OVDJE.