OPĆINA PROMINA, Put kroz Oklaj 144, 22303 Oklaj, tel: (022) 881 018, fax: (022) 310 392, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Digitalna pristupačnost

Ministarstvo poduzetništva i obrta: Najveći natječaj za bespovratna sredstva - Potpore za preko tisuću poduzetnika

. Objavljeno u Obavijesti

Nove bespovratne potpore za mikro i male poduzetnike. Prijavite vaš projekt!

U sljedećih desetak dana Ministarstvo poduzetništva i obrta otvorit će izmjenjeni natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava za poduzetnike do 49 zaposlenih. Maksimalna potpora iznosi 300.000 kuna, a očekuje se da će oko tisuću dvjesto poduzetnika dobiti bespovratne potpore. S obzirom na opseg ulaganja i broj planiranih korisnika, to je najveći natječaj u dosadašnjoj praksi.

Cilj je bespovratnim potporama ojačati konkurentnost mikro i malih poduzetnika u sektoru proizvodnje i proizvodnih usluga.

PRIHVATLJIVI KORISNICI I SEKTORI POSLOVANJA

- mikro i mali poduzetnici (do 49 zaposlenih) koji imaju koeficijent vlastitog financiranja (kapital/ukupna imovina) manji ili jednak 35%, a koji djeluju  u sektorima:

prerađivačka industrija / građevinarstvo / elektroinstalacijski radovi / uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina / održavanje i popravak motornih vozila / informacije i komunikacije / izdavaštvo, / telekomunikacije / računalno programiranje i savjetovanje / informacijske uslužne djelatnosti / internet portali / novinske agencije / arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te s njima povezano tehničko savjetovanje / ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  / specijalizirane dizajnerske djelatnosti / fotografske djelatnosti / administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti / uslužne djelatnosti uređenja i održavanja krajolika / popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

Poduzetnici moraju biti registrirani za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje godinu dana prije dana predaje projektne prijave i imati jednog zaposlenog na temelju sati rada u mjesecu koji prethodi mjesecu predaje projektne prijave;

IZNOSI I INTENZITET POTPORE

- malo poduzeće - 65% vrijednosti investicije

- mikro poduzeće - 85% vrijednosti investicije

Najniža vrijednost potpore iznosi 30.000 kuna, a najveći 300.000 kuna. 

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI I AKTIVNOSTI

  • Ulaganje u materijalnu imovinu
  • novi strojevi, postrojenja i oprema / mjere energetske učinkovitosti povezane sa ulaganjem / mjerni i kontrolni uređaji i instrumenti povezani sa ulaganjem / uređenje i opremanje objekata/radionica povezano sa ulaganjem / informatičko-komunikacijska i audio/video rješenja izravno povezana sa ulaganjem
  • Ulaganje u nematerijalnu imovinu
  • patenti / autorska prava / stručna osposobljavanja, strukovne izobrazbe i stjecanje novih znanja (know-how) vezano uz ulaganje / informatičko-komunikacijska i audio/video rješenja (softver)
  • Savjetodavne usluge vezane za ulaganje
  • usluge upravljanja projektom / usluge provedbe javne nabave za potrebe projekta 

ISPLATA BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Poduzetnik može koristiti predujam najviše do 40% odobrenih bespovratnih sredstava. Uvjet za isplatu predujma je bjanko zadužnica u iznosu ukupno odobrenih bespovratnih sredstava. Troškovi korisnika podmirivat će se svaka 3 (tri) mjeseca.