OPĆINA PROMINA, Put kroz Oklaj 144, 22303 Oklaj, tel: (022) 881 018, fax: (022) 310 392, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Digitalna pristupačnost

Proračun Općine Promina za 2014. godinu gotovo 5 milijuna kuna

. Objavljeno u Novosti

Općinsko vijeće Općine Promina na svom posljednjem ovogodišnjem okupljanju sinoć je usvojilo novi općinski proračun u iznosu od 4.943.400,00 kuna.

Obrazlažući prijedlog proračuna za 2014. godinu, predlagatelj načelnik Općine Promina Tihomir Budanko, između ostalog naglasio je kako su proračunom predviđena sredstva koja bi trebala zadovoljiti sve korisnike proračuna, istaknuvši da su proračunom planirana i sredstva za participiranje u bitnim projektima koji su predviđeni za apliciranje prema fondovima EU kao i realizaciju ostalih razvojnih programa Općine Promina.

Za sinoć prihvaćeni program gradnje i održavanja i asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Promina, izgradnju športskog igrališta "Žagra", izgradnju javne LED rasvjete i uređenje tematskog puta do Krke planira se utrošiti 2.137.500,00 kn iz proračuna Općine Promina te potpora iz drugih izvora. Dok prijedlogom održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Promina za 2014. godinu koji obuhvaća održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javnih površina i održavanje javne rasvjete, u proračunu Općine Promina sredstva za ostvarivanje ovog programa u iznosu od 380.000,00 kn planiraju se prikupiti naplatom komunalnog doprinosa.

U prominskom proračunu predviđeno je 90.000,00 kn osigurana su zadovoljavanje javnih potreba u kulturi Općine Promina za 2014. godinu. Sredstva će se raspodijeliti za program kulturnih manifestacija, program rada Kulturno umjetničke udruge Promina te za unapređenje djelovanja Radio postaje Drniš, čiji jedan od osnivača Općina Promina. Dok za potrebe djelovanja športskih udruga u proračunu Općine Promina predviđena su sredstva u iznosu od 10.000,00 kn.

Prominski vijećnici donijeli su i odluku kojom se određuju Opći uvjeti obračuna odvoza komunalnog otpada od fizičkih i pravnih osoba s područja Općine Promina. Ovom odlukom prihvaćen je prijedlog novih cijena i načina obračuna naplate usluge prikupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada. Naplata će se za građanstvo vršiti kao i do sada prema broju članova kućanstva ali po smanjenim cijenama za kućanstva sa jednim ili dva člana, budući se u ove dvije grupe pretežno nalaze osobe starije životne dobi. Nova cijena za kućanstva sa jednim članom iznosi 21.59 kn, 2 člana 43.18 kn, 3 člana 68.51 kn, 4 člana 75.39 kn, 5 i više članova 81.97 kn. Za gospodarstvo, pravne osobe i obrtnike cijena se određuje prema volumenu zaduženosti.

Usvojen je i Prijedlog odluke o porezima kojom se propisuju vrste poreza, koje pripadaju Općini Promina, tko su porezni obveznici, osnovica, stope, visina poreza, način obračuna i plaćanja. Prominjci su ovom odlukom utvrdili i porez na kuće za odmor u iznosu najniže stope Zakonom dopuštene od 5,00 kn po m2 korisne površine kuće za odmor, dok prirez porezu na dohodak ostaje nepromijenjen i iznosi 5%.

Porez na potrošnju je također nepromijenjen i iznosi 3%, te nepromijenjene su i stope porez na tvrtku ili naziv tvrtke, dok porez na korištenje javnih površina smanjen je sa 20% na 10% na iznos ugovorene naknade po m2 korištene javne površine.

Pri kraju rada članovi Općinskog vijeća Općine Promina prihvatili su izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01. listopada do 10. prosinca 2013.godine.

Izvor: Radio Drniš