OPĆINA PROMINA, Put kroz Oklaj 144, 22303 Oklaj, tel: (022) 881 018, fax: (022) 310 392, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Digitalna pristupačnost

Urbanistički plan uređenja zone Oklaj - Centar 1. i Oklaj zona mješovite namjene u Oklaju

. Objavljeno u Urbanistički planovi

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA ZONE OKLAJ – CENTAR 1. I OKLAJ ZONA MJEŠOVITE NAMJENE U OKLAJU 8,12 MB
2. 1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA 2,63 MB
3. 2.1. PROMETNA I ULIČNA MREŽA 3,18 MB
4. 2.2. JAVNE TELEKOMUNIKACIJE I ENERGETSKI SUSTAV 2,61 MB
5. 2.3. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV - VODOOPSKRBA 2,58 MB
6. 2.4. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV - ODVODNJA OTPADNIH VODA 2,58 MB
7. 3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA 2,68 MB
8. 4. NAČIN I UVJETI GRADNJE 3,41 MB