OPĆINA PROMINA, Put kroz Oklaj 144, 22303 Oklaj, tel: (022) 881 018, fax: (022) 310 392, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Digitalna pristupačnost

NAJAVA: Predavanje o mjerama Programa ruralnog razvoja u Drnišu

. Objavljeno u Obavijesti

Za područje LAG-a KRKA, predavanje o mjerama Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014.-2020., održati će se u Drnišu, 02.03., od 15-17:30 sati, Trg kralja Tomislava 1, Općinska zgrada.

Upravljačko tijelo Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju provode informativnu kampanju o IAKS mjerama ruralnog razvoja.

Pozivamo sve zainteresirane poljoprivrednike da prisustvuju predavanjima na kojima će predstavnici Ministarstva poljoprivrede i Agencije za plaćanja prezentirati ciljeve te informirati prisutne o provedbi IAKS mjera iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020.

Predavanja se odnose na sljedeće mjere:

  • Mjera 10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene
  • Mjera 11 – Ekološki uzgoj
  • Mjera 13 – Plaćanja područjima s prirodnim ili ostalim posebnim ograničenjima

Informativna kampanja provodi se u razdoblju od 10. veljače do  8. ožujka, a raspored predavanja po županijama pogledajte u priloženoj tablici.

Poveznica: http://www.ruralnirazvoj.hr/novosti/poziv-na-predavanja-o-iaks-mjerama-ruralnog-razvoja/

14. sjednica Općinskog vijeća Općine Promina - AKTI

. Objavljeno u Objave općinskog vijeća

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE:
Br. Tip Opis datoteke Veličina Preuzimanje
1. ANALIZA STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE PROMINA ZA 2015. GODINU 22 KB
2. GODIŠNJI PLAN DAVANJA KONCESIJA ZA 2016. GODINU 110 KB
3. III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE PROMINA ZA 2015. GODINU - OPĆI DIO 71 KB
4. III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE PROMINA ZA 2015. GODINU - POSEBNI DIO 71 KB
5. ODLUKA O IZBORU osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja objekata i uređaja javne rasvjete 205 KB
6. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o davanju na korištenje javnih površina 190 KB
7. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Općine Promina 69 KB
8. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu 83 KB
9. ODLUKA o izvršavanju Proračuna Općine Promina za 2016. godinu 237 KB
10. ODLUKA o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz proračuna Općine Promina 198 KB
11. ODLUKA o plaći i naknadama, te ostalim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Promina 195 KB
12. ODLUKA o prestanku važenja Odluke o davanju koncesije 186 KB
13. ODLUKA o raspodjeli rezultata poslovanja Općine Promina iz 2014. godine 375 KB
14. ODLUKA o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i lista grupe birača zastupljenih u općinskom vijeću Općine Promina 207 KB
15. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2016.-2018. 98 KB
16. PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Promina u 2016. godini 379 KB
17. PROGRAM javnih potreba u kulturi Općine Promina za 2016. godinu 366 KB
18. PROGRAM javnih potreba u sportu Općine Promina za 2016. godinu 363 KB
19. PROGRAM JAVNIH POTREBA za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Šibenik na području Općine Promina za 2016. god. 75 KB
20. PROGRAM korištenja sredstva naknade za održavanje nezakonito izgrađenih zgrada na području Općine Promina za 2015. godinu 194 KB
21. PROGRAM održavanja komunalne infrastrukture Općine Promina za 2016. godinu 371 KB
22. PROGRAM SOCIJALNIH POTREBA OPĆINE PROMINA U 2016. god. 71 KB
23. PROJEKCIJA PRORAČUNA 2016. - 2018. GODINA 98 KB
24. PRORAČUN OPĆINE PROMINA ZA 2016. GODINU - OPĆI DIO 103 KB
25. PRORAČUN OPĆINE PROMINA ZA 2016. GODINU - POSEBNI DIO 98 KB
26. SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OPĆINE PROMINA ZA RAZDOBLJE OD 2015.-2019. GODINE 218 KB

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

. Objavljeno u Pravo na pristup informacijama

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.